środa, 6 sierpnia 2014

Projekt uchwały ws. granic pomiędzy Osiedlami Grabiszyn-Grabiszynek i Oporów


Po zapoznaniu się z głosami mieszkańców oraz dyskusji z radnymi RO Grabiszyn-Grabiszynek przygotowałem projekt uchwały dotyczącej granic pomiędzy Osiedlami Grabiszyn-Grabiszynek i Oporów wraz z uzasadnieniem, które przesłałem do Przewodniczącej oraz Wiceprzewodniczącej Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek.

W uzasadnieniu starałem się zawrzeć argumenty, które padały w dyskusji. Treść proponowanego przeze mnie uzasadnienia:
Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek wyraża negatywną opinię dla wniosku wyrażonego w uchwale Rady Osiedla Oporów nr XXI/72/14 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie granic Osiedla Oporów zakładającej zmianę przebiegu granic pomiędzy Osiedlami Grabiszyn-Grabiszynek i Oporów.

Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek nie zauważa rzeczywistych powodów dla których należałoby wprowadzić zmianę granic pomiędzy wspomnianymi Osiedlami. Aktualnie obowiązująca granica, przebiegająca przez rzekę Ślęza wynika z uwarunkowań nie tylko naturalnych, ale także historycznych. Rzeka Ślęza w latach 1911 – 1951 stanowiła granicę Miasta Wrocławia, a wcześniej oddzielała wsie Gräbschen i Opperau.

Rada nie przyjmuje argumentacji jakoby należało przyłączyć do Osiedla Oporów Cmentarz Żołnierzy Polskich oraz pole do minigolfa ze względu na błędną identyfikację z tym Osiedlem. Zdaniem Rady pomyłki te wynikają z niepoprawnego nazewnictwa pętli tramwajowej. Przystanek ten nosi nazwę „Oporów” mimo iż znajduje się na terenie Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek. Aby uniknąć tego typu sytuacji należałoby podjąć dyskusję nad zmianą nazwy tegoż przystanku np. na „Park Grabiszyński”, co jest zgodne z przyjętą zasadą nazewnictwa przystanków wrocławskich (obecnie funkcjonują przystanki o nazwach: Park Brochowski, Park Południowy, Park Stabłowicki, Park Staromiejski, Park Szczytnicki, Park Tysiąclecia, Park Wschodni oraz Park Zachodni) oraz prawdą historyczną (tramwaje formalnie nigdy nie dojeżdżały na Osiedle Oporów).

Rada nie przyjmuje także argumentacji, że mieszkańcy ul. Grabiszyńskiej 337-345 (numery nieparzyste) wyrażają chęć posyłania swoich dzieci do bliższych miejscu zamieszkania szkół znajdujących się na terenie Oporowa. W aktualnym porządku prawnym mieszkańcy Wrocławia nie mają obowiązku posyłania dzieci do tzw. szkół rejonowych. Koniecznie należy też zaznaczyć, że z mapy umieszczonej na oficjalnych stronach Gminy Wrocław www.geoportal.wroclaw.pl wynika, że wyżej wymienione tereny znajdują się w obwodzie przynależnym Szkole Podstawowej nr 15 z ul. Solskiego.

Rada podejmując uchwałę brała pod uwagę opinie mieszkańców wyrażane w mediach elektronicznych oraz rozmowach sąsiedzkich. Głosy te stanowczo sprzeciwiały się zmianie obecnego porządku, a w przypadku sporej grupy wywoływały skojarzenia z konfliktem prowadzonym na wschodzie Ukrainy.
O ostatecznym kształcie uchwały na najbliższym posiedzeniu zadecyduje Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek. Szczegóły sprawy granic pomiędzy naszymi Osiedlami opisane są w artykule Oporów chce zmiany granic! na stronie www.grabiszyngrabiszynek.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz