piątek, 3 lipca 2015

Mój głos ws. zmiany granic osiedli Grabiszyn-Grabiszynek i Oporów

Gdy władza pyta obywateli o opinię, grzechem byłoby nie skorzystać z okazji. Dlatego w związku z ogłoszonymi konsultacjami społecznymi dot. uchwały Rady Miejskiej Wrocław o granicach osiedli przesłałem do Biura Rady Miejskiej e-mail o następującej treści:

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na konsultacje społeczne ogłoszone na podstawie uchwały X/193/15 z dn. 21 maja 2015 w sprawie projektu uchwał RM Wrocławia: zmieniającej uchwały ws. nadania statutów osiedli oraz zmieniającej uchwałę nr XX/110/91 ws. podziału Wrocławia na osiedla:

Pragnę wyrazić sprzeciw dla zmiany przebiegu granic pomiędzy osiedlami Grabiszyn-Grabiszynek i Oporów. Uważam, że obecna granica przebiegająca przez rzekę Ślęza jest granicą czytelną i nie należy jej zmieniać. Dlatego wnoszę o dokonanie przez Radę poprawek w projekcie uchwał tak by uwzględniały obecny przebieg granicy pomiędzy ww. osiedlami, który jest naturalny, czytelny i nie budzi kontrowersji.

Zaproponowane w projekcie uchwały przesunięcie granic w mojej opinii nie przyniesie żadnych wymiernych korzyści, a jedynie zaburzy obowiązujący porządek, który jest praktykowany od setek lat (Ślęza była naturalną granicą najpierw sąsiednich wsi, później miasta Wrocławia i miejscowości Oporów, a teraz sąsiadujących osiedli).

Jednym z argumentów stawianych przez pomysłodawców przesunięcia granic jest fakt, że mieszkańcy Oporowa „prawdopodobnie” częściej korzystają ze wspomnianych terenów. Prawdopodobnie, bo o ile mi wiadomo nikt nie przeprowadzał szczegółowych badań czy parkowymi alejami częściej przechadzają się mieszkańcy Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek, Oporowa czy też przyjeżdżający z innych rejonów Wrocławia.

Jeśli jednak nawet udałoby się ustalić, że ze wspomnianych terenów częściej korzystają mieszkańcy Oporowa, to czy jest to faktyczny powód do zmiany czytelnych i dobrze funkcjonujących granic? Wielu wrocławian w okresie letnim preferuje wypoczynek nad Bałtykiem. Czy z tego powodu Wrocław powinien żądać dostępu do morza?

[-] Bartosz Senderek


Konsultacje społeczne w tej sprawie trwają do 5 lipca 2015. O szczegółach można przeczytać tutaj. Ze swojej strony zachęcam wszystkich zainteresowanych do wyrażenia własnego zdania w tej sprawie!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz